சிரஞ்சீவியின் தலையாய ஆளுமையும் ஸ்டைலும் இணைந்த ‘#காட் ஃபாதர்’ டீசர்!

 சிரஞ்சீவியின் தலையாய ஆளுமையும் ஸ்டைலும் இணைந்த ‘#காட் ஃபாதர்’ டீசர்!

காட் ஃபாதர், மெகாஸ்டார் சிரஞ்சீவி அம்பாசிடர் காரில் வந்து அலுவலகத்திற்குள் வெறித்தனமாக நடந்து செல்வதை காட் ஃபாதர் முதல் டீஸர் லுக்கில் காணலாம். காட்ஃபாதர் என்ற தலைப்பு அவரது ஆளுமைக்கு மிகவும் பொருத்தமானது மற்றும் கதாபாத்திரம் மற்றும் உயரங்கள் SS தமனின் அற்புதமான BGM உடன் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் குறிப்பிடத்தக்கவை. இந்த கெட்-அப்பில் சிரஞ்சீவியை பார்க்க மாஸ் விருந்துண்டு.

 • 9439 Views

  In and Out Staff

  Leave a Reply

  Will be published

  Translate »
  close
  Thanks !

  Thanks for sharing this, you are awesome !