அதிகாலை எழுத்திருப்பதில் இவ்ளோ நன்மைகளை ?

 அதிகாலை எழுத்திருப்பதில் இவ்ளோ நன்மைகளை ?

வேத சடங்குகள் ‘சனாதன தர்மத்தின்’ ஒரு அங்கமாகும், இது ஒரு மதம் மட்டுமல்ல, வாழ்க்கை முறையும் ஆகும். வேதங்களின் மையத்தில் விஞ்ஞான ஆன்மீகத்தின் பல அம்சங்கள் உள்ளன, அவை ஒவ்வொரு மட்டத்திலும் அகிலத்துடன் எதிரொலிக்கின்றன.

உணர்வுபூர்வமாக கடைப்பிடிக்கும்போது, ​​இந்த சடங்குகள் நேர்மறையான பழக்கமாக மாறும், அவை நம் வாழ்க்கையை கணிசமாக மாற்றும் மற்றும் மேம்படுத்தும்.

சூரியனுக்கு முன் எழுந்திருத்தல் மிக முக்கியமான செயல் .இந்த நேரத்தில் சத்வாவின் ஆதிக்கம் அல்லது இயற்கையில் நேர்மறை பற்றி வேதங்கள் பேசுகின்றன.

இது புத்தியை தூய்மையானதாகவும், கதிரியக்கமாகவும் ஆக்குகிறது. ‘பிரம்மா முஹூர்த்தா’வின் போது, ​​மனித மனம் மிகுந்த அமைதியுடன் இருப்பதாகவும், அறிவு, நீதி மற்றும் செல்வத்தின் நோக்கங்கள் தொடர்பான பணிகளைச் செய்ய இதுவே சிறந்த தருணம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

நல்லொழுக்கங்களின் பிரபுக்கள், கர்மாவில் கவனம் செலுத்தும் திறன், நம் புலன்களின் மீது கட்டுப்பாட்டைப் பெறுதல் மற்றும் அனைத்து உயிரினங்களிடமும் இரக்கமுள்ளவர்களாக இருப்பது ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் எழுந்திருக்க முடிந்தால் பயிற்சி செய்வது எளிதாகிறது.

 • 3 Views

  Leave a Reply

  Will be published

  Translate »
  close
  Thanks !

  Thanks for sharing this, you are awesome !