அறம் செய விரும்புவோம்

2006 ஆம் ஆண்டு பொருளாதாரத்தில் பின் தங்கிய மாணவர்களும் படிக்க வேண்டும், படிப்பில் எந்த ஏற்றத் தாழ்வுகளும் இல்லாமல், பணக்காரக் குழந்தைகளின் கல்வியைப் போலவே, ஏழைக் குழந்தைகளுக்கும் தரமான தாம் விரும்பும் கல்விக் கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு உருவாக்கப்பட்டது தான் அகரம் பவுண்டேசன்.

2010 – ல் அது விதையாக மறு உருவம் எடுத்து பள்ளிக் கல்வியை முடித்த மாணவர்கள் உயர் கல்வியை பெறுவதற்கு ஊன்று கோலாய் அமைக்கப்பட்டது இந்த அமைப்பு. இதில் அகரம் பவுண்டேசனின் மாணவர்கள் தொண்டர்களாக இருந்து புதிதாய் வரும் மாணவர்களுக்கு என்ன படிக்கலாம்?? எங்கு படிக்கலாம்?? என்று வழிகாட்டி வருகின்றனர். அந்த தொண்டர்களுக்கு சமர்பணமாய் அகரம் பவுண்டேசன் அறம் செய விரும்புவோம் என்ற நூலை அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் வெளியிட்டது. இதனை அகரம் பவுண்டேசனின் நிறுவனர் நடிகர் சூர்யா அவர்கள் வெளியிட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Previous «
Next »

In&out Cinema is a Indian digital media company based in Chennai, Tamilnadu. Founded by Francis Markus.B in 2016. In&out Cinema Provides verity of news, videos, reviews, exclusive interviews. on cinema, politics, culture, business, tech. sports around the world in Indian regional language Tamil. We are available in Face Book, Twitter, Instagram, Youtube, Google +, Pinterest and other social media platform.
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • youtube
  • instagram
  • pinterest
Inandoutcinema Scrolling cinema news