சத்தியமா அரசியல் பேசலங்க – விஜய்காந்த் ரஜினிகாந்த் சந்திப்பு

விஜயகாந்த் அமெரிக்காவில் பூரண உடல்நலம் பெற்று தாயகம் திரும்பியுள்ளார். அவரை அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் சந்தித்து நலன் விசாரிப்பதாக கூறி கூட்டணி உடன்பாடுகளை பற்றி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் விஜய்காந்தை நேரில் சந்த்தித்து நலன் விசாரித்து இருக்கிறார். இவர் நலன் விசாரிக்க சென்றாறா இல்லை கூட்டணி யாருடன் என்று கேட்க சென்றாறா என்ற குழப்பம் பத்திரிக்கை நண்பர்கள் மற்றும் அரசியல் நண்பர்களுக்கு இருக்கிறது. கண்டிப்பாக அவர் நலன் விசாரிக்கதான் சென்றிருப்பார், ஏனென்றால் அவர் இன்னும் கட்சி ஆரம்பிக்கவில்லை. ஆரம்பித்தவுடன் அரசியல் பேசுவார்.

Previous «
Next »

In&out Cinema is a Indian digital media company based in Chennai, Tamilnadu. Founded by Francis Markus.B in 2016. In&out Cinema Provides verity of news, videos, reviews, exclusive interviews. on cinema, politics, culture, business, tech. sports around the world in Indian regional language Tamil. We are available in Face Book, Twitter, Instagram, Youtube, Google +, Pinterest and other social media platform.
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • youtube
  • instagram
  • pinterest
Inandoutcinema Scrolling cinema news