உலகத்தை அச்சுறுத்தும் புதிய பிரச்சனை ! புமியை காப்பாற்ற போராடும் ஆய்வாளர்கள் ! நாசா தகவல்

சில நாள்களுக்கு முன், விண்வெளியில் இருக்கும் தேவையற்ற செயற்கைக்கோள்கள் மற்றும் அதன் உதிரி பாகங்களை அழிக்கும் சோதனையை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்தது இந்தியா. பூமியின் கீழ் வட்டப்பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருந்த Microsat-R என்ற செயற்கைக்கோளை நோக்கி பூமியிலிருந்து புறப்பட்ட ஏவுகணை தாக்கியது.

விண்வெளியில், எந்தப் பயனும் இல்லாமல் பூமியைச் சுற்றி கொண்டிருக்கும், செயல்படாத செயற்கைக்கோள்கள், அதன் பாகங்கள், மற்றும் ராக்கெட்டின் பாகங்கள் இவை அனைத்தும் விண்வெளில் உள்ள குப்பைகள். செயற்கைகோள் மற்றும் ராக்கெட்டில் இருக்கும் அனைத்துப் பாகங்களும் இறுதி வரை தேவைப்படுவதில்லை. சில பாகங்கள் பூமிக்கு மேலே குறிப்பிட்ட உயரம் தாண்டிய பிறகு தேவைப்படாது. தேவைப்படாத சில பொருள்கள் பூமிக்குத் திரும்பிவந்துவிடும். ஆனால் ,ஒரு சில நேரங்களில் இவை விண்வெளியிலேயே மிதந்துகொண்டிருக்கும்.

கடந்த 2019 ஜனவரி மாத நிலவரப்படி, பூமியின் சுற்றுவட்ட பாதையில் 1 செ.மீ குறைவான அளவில் 128 மில்லியன் துண்டுகள், 1 செ.மீ முதல் 10 செ.மீ வரை சுமார் 9,00,000 துண்டுகள் மற்றும் 10 செ.மீ அளவுக்கு சுமார் 34,000 துண்டுகள் எனப் விண்வெளிக் முழுவதுமே குப்பைகளால் சூழ்ந்துள்ளது.

தொடர்ந்து அதிகரித்துவரும் விண்வெளிக் குப்பைகளைக் குறைக்க, பல்வேறு உலக நாடுகள் நடவடிகைளில் ஈடுபட்டுள்ளது. செயற்கைக் கோள் செயலிழக்கும்போதும், அதன் தேவையற்ற பாகங்களை பூமியின் வெளிப்புறத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் நுழையும்படிச் செய்து, அவற்றை பசிபிக் பெருங்கடலில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் விழுமாறு செய்ய சோதனை நடத்திவருகின்றன.

Previous «
Next »

In&out Cinema is a Indian digital media company based in Chennai, Tamilnadu. Founded by Francis Markus.B in 2016. In&out Cinema Provides verity of news, videos, reviews, exclusive interviews. on cinema, politics, culture, business, tech. sports around the world in Indian regional language Tamil. We are available in Face Book, Twitter, Instagram, Youtube, Google +, Pinterest and other social media platform.
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • youtube
  • instagram
  • pinterest
Inandoutcinema Scrolling cinema news