அமேசான் அனுப்ப இருக்கும் செயற்கை கோள் – “புரோஜெக்ட் குய்பெர்”

அமேசான் நிறுவனம் அண்மையில் 3,000 இன்டர்நெட் செயற்கை கோள்களை விண்ணுக்கு அனுப்பம் திட்டத்தை அறிமுகம் படுத்தியுள்ளது. இதற்கு “புராஜெக்ட் குய்பெர்’ என்று பெயர் சூட்டியது. அமேசானின் நீண்ட கால திட்டத்தின் கீழ் அடிப்படையான இன்டர் நெட் வசதி இல்லாதவர்களுக்கு அந்த வசதியை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்தில் 3000 இன்டர்நெட் செயற்கைகோள்களைத் தயாரித்து விண்ணில் செலுத்துவதே எந்த திட்டத்தின் முடிவு.

இதற்காக தகவலை அமேசான் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது.

Previous «
Next »

In&out Cinema is a Indian digital media company based in Chennai, Tamilnadu. Founded by Francis Markus.B in 2016. In&out Cinema Provides verity of news, videos, reviews, exclusive interviews. on cinema, politics, culture, business, tech. sports around the world in Indian regional language Tamil. We are available in Face Book, Twitter, Instagram, Youtube, Google +, Pinterest and other social media platform.
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • youtube
  • instagram
  • pinterest
Inandoutcinema Scrolling cinema news